170100055 PYROKOMPLET s.r.o., Diakovce Výstroj pre dobrovoľných hasičov 1052,54 €

SKMBT_22317080910230

2017 60269VFA Technické služby mesta Galanta, Galanta

Zber a odvoz komunálneho odpadu z

obce za jún 2017

1740,00 €

SKMBT_22317080910240

1716151 Odpadová s.r.o., Bratislava Služby odpadového hospodárstva 2029,27 €

SKMBT_22317080910241

7218978425 SPP, a.s. , Bratislava  Dodávka zemného plynu 2506,00 €

SKMBT_22317080910242

20172816 AUSTRIA BETON WERK s.r.o., Kráľová pri Senci Dodávka materiálu – schody kultúrny dom 1532,28 €

SKMBT_22317080910243

2017003 Miloš Audi, Košúty Stavebné práce – kultúrny dom 1360,00 € SKMBT_22317080910244
1716186 Odpadová s.r.o., Bratislava Služby odpadového hospodárstva 1900,81 €

SKMBT_22317080910250

2017 60329VFA Technické služby mesta Galanta, Galanta

Zber a odvoz komunálneho odpadu z

obce za júl 2017

1740,00 €

SKMBT_22317080910251

 

FV17095

CONFIDENCE PARTNER s.r.o. Vypracovanie ŽoNFP 1 200,00€ SKMBT_22317091308100
6300144240 SPP, a.s., Bratislava Dodávka zemného plynu 2506,00€

SKMBT_22317091308110

1716217 Odpadová, s.r.o., Bratislava Služby odpadového hospodárstva 2659,05€ SKMBT_22317091308111
2017 60391VFA Technické služby mesta Galanta, Galanta

Zber a odvoz komunálneho odpadu

z obce za august 2017

1740,00€ SKMBT_22317091308112

 

 

Prílohy

Top