Gymnaestráda – 17. jún 2017 o 16:00 hod. – miestne futbalové ihrisko

Športový klub HARMÓNIA Košúty a Obecný úrad Košúty Vás srdečne pozývajú dňa 17. júna 2017 o 16.00 hod. na záverečné vystúpenie z verejnej generálky nácviku hromadnej skladby „SPOLU“ pripravovanej na XVI. všesokolský slet 2018 v Prahe. Záverečné vystúpenie 240 žien z celého Slovenska sa uskutoční na miestnom futbalovom ihrisku.

A Kosúti Harmónia sportklub és a Kosúti községi hivatal szeretettel meghívja Önöket 2017 június 17. – én a helyi sportpályára, ahol 16.00 órától a 2018-ban Prágában sorra kerülő XVI. SZOKOLI ÜNNEPSÉGEKRE betanult „EGYÜTT“ című közös műsorszám nyilvános főpróbájának a záró bemutatója valósul meg. A bemutatón 240 tornázó hölgy képviseli Szlovákiát.

Top