Separovaný zber 2018

Separovaný zber v obci Košúty v roku 2018 sa realizuje jedenkrát mesačne a to každý TRETÍ štvrtok v mesiaci:

– 18. január
– 15. február
– 15. marec
– 19. apríl
– 17. máj
– 14. jún
– 12. júl
– 16. august
– 13. september
– 18. október
– 15. november
– 20. december

Zvoz separovaných odpadov zahŕňa zber a odvoz nasledovných komodít:

– plasty (PET fľaše, neznečistené baliace fólie z potravín a spotrebného tovaru s označením „LDPE“, resp. označené číselným znakom „4“, prepravky od zeleniny, záhradný nábytok, obaly z aviváží a potravín – neznečistené olejmi a iné tvrdé plasty)

– sklo (fľaše, tabuľové sklo, zaváraninové poháre)

– papier a lepenka (noviny, časopisy, obaly a kartóny)