Upozornenie ORPZ v Galante

Vážení občania,

polícia zaevidovala v uplynulom období zvýšený počet podvodov a krádeží spáchaných na starších ľuďoch. Z toho dôvodu polícia upozorňuje občanov, ako sa majú vyhnúť podvodom:

– nedôverujte neznámym ľuďom a hlavne nikoho cudzieho nevpúšťajte do svojho príbytku,

– vodári, elektrikári, plynári, daňoví kontrolóri… Mnohí z vás sa na nich pozerajú ako na dôveryhodné osoby, mali by ste byť však opatrní a trvať na tom, aby vám preukázali, že skutočne zastupujú danú spoločnosť.

– vyplatenie preplatkov alebo nedoplatkov si spoločnosti účtujú prostredníctvom pošty či banky alebo vo svojich obchodných kanceláriách, nikdy neroznášajú peniaze priamo domov,

– nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre – vysoké zisky za vložené peniaze, „výhodné“ kúpy, fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby s p.o.boxami a iné, podľa schémy „nízky risk – vysoký zisk“,

– nedovoľte nikomu, aby vás nútil niečo podpísať, napr. dohodu o poistení, dohodu o kúpe či predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku a pod. Závažné rozhodnutia o vašom majetku konzultujte s právnikom, prípadne svojimi blízkymi,

– nedôverujte osobe, ktorá vám zatelefonuje, predstaví sa ako váš príbuzný (syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc. Prípadne si overte spätným volaním, či vás skutočne oslovil ten, kto sa vám predstavil.

Dodržaním týchto zásad môžete predísť tomu, aby ste sa stali obeťou podvodu a prispieť k ochrane svojho majetku.