Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Zoznam zaregistrovaných kandidátov TTSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Pre voľbu predsedu

Prílohy