Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
Zoznam zaregistrovaných kandidátov TTSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja
Pre voľbu predsedu

Prílohy

Top