Výzva na realizáciu opatrenia vykonať deratizáciu

Výzva na realizáciu opatrenia vykonať deratizáciu