Zastupiteľstvo

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Ilona Varsányi

Komisia verejného poriadku

 • predseda: Jozef Fekula
 • členovia: Ing. Csaba Szolga PhD., Alžbeta Biliková

Komisia sociálnych vecí

 • predseda: Katarína Macalová
 • členovia: Mgr. Hana Kubalcová, Edita Királyová

Komisia školstva, kultúry a vzdelávania

 • predseda: Mgr. Csilla Tánczosová
 • členovia: Mgr. Eva Vargová, Mgr. Hana Kubalcová

Komisia športu, telovýchovy a mládeže

 • predseda: Bohuš Csiba
 • členovia: Mgr. Csilla Tánczosová, Ing. Denis Oravec

Komisia životného prostredia, ochrany ovzdušia a vôd

 • predseda: Maroš Šiška
 • členovia: Ing. Csaba Szolga PhD., Peter Sefcsík

Komisia výstavby a územného plánovania

 • predseda: Ing. Csaba Szolga PhD.
 • členovia: Jozef Fekula, Ing. Denis Oravec

Finančná komisia

 • predseda: Ing. Jana Strýčková
 • členovia: Maroš Šiška, Eva Kollárová

Komisia pre ochranu verejného záujmu

 • predseda: Ing. Denis Oravec
 • členovia: Bohuš Csiba, Kristína Mačicová