Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén – 2019. május 25.

Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Tájékoztatás a választópolgárok részére – A választások időpontja:

Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén
2019 május 25-én, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tartanak.

<br/

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča – Dátum a čas konania volieb:

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Prílohy:

Tájékoztatás a választópolgárok részére

Informácia pre voliča (1)

Vyhlásenie volieb
ZDIEĽAŤ