Történelem


A falu területe már a régmúltban is lakott volt, ennek legrégebbi bizonyítéka a neolitikus központ. Az első írásos említése 1138-ból való, II. Béla királyi levelében, mint Willa Qusout jegyezték. Később a település a helyi földesúrhoz tartozott, de a környékbeli falvak köznemesei is itt telepedtek le. A török támadások alatt sokat szenvedett, és többször is kifosztották. A Kosút név alatt bejegyzett falu az érsekújvári ejálethez, a vágsellyei náhijához és az érsekújvári szandzsákhoz tartozott. Kosút fokozatosan benépesedett és egy része az Eszterházyak birtokába került.

A falu lakossága mezőgazdasággal foglalkozott. A 18. és a 19. században elterjedt volt a juhtenyésztés. A jobbágyfelszabadítás után, több család már a saját földjét művelhette meg. A viszonylag nyugodt életet később különböző járványok és természeti katasztrófák zavarták meg. Az 1867-es év nagy jelentőséggel bírt, ugyanis ekkor alapították a cukorgyárat. Ez nagy hatással volt a környező birtokokra, amelyeken a legmodernebb módon termesztettek mezőgazdasági növényeket, főleg cukorrépát. Ebben a mezőgazdasági jelegű faluban több kisiparos is élt: cipész, szabó, szíjgyártó, kovács, borbély, pék, mészáros, kocsmáros, kőműves és asztalos. A 19. század végén pedig egy rendőrállomást is létrehoztak. A falu életét jelentősen megváltoztatta az első világháború kitörése 1914-ben. A harcmezőkön 49 lakos vesztette életét. 1918 után a falu az első CSSZK-hoz tartozott, így az élet kezdett megváltozni. A háború utáni konszolidációs időszakban a kulturális élet terén jelentősen fellendült.

1950-ben létrehozták az EFSZ-et. 1957 – 1959 közt elkészült az új kultúrház, ami a mai napig funkcionál. 1962-ben megkezdték a Jednota bevásárlóközpont építését, majd ezt sorra családi házak követték. Az utakat is felújították, a Diószeg és Vízkelet közötti szakaszra aszfalt burkolat került. A hídnál lévő Ábrahámfy kastélyban 1945-től nyugdíjas otthon működik /ma Nyugdíjas és Szociális Otthon/. 1972 és 1976 közt felépült a helyi községi hivatal, amelynek épületében a posta is helyet kapott.

1974 és 1975 közt készült el az új halottasház és ebben az időszakban lett lefektetve a vízvezeték hálózat is. Annak ellenére, hogy a falu rendszeresen financiális nehézségekkel küzd, a magánvállalkozások sikeresen fejlődnek, és ennek köszönhetően sok új épület és családi ház is épül, ami hozzájárul a falu arculatának szépítéséhez.