10.09.2020 Vydávanie kompostérov do domácností v obci Košúty – Komposztálók kiadása a háztartásokba Kosúton

SK Odovzdanie kompostérov do domácností PLAGAT
HU Odovzdanie kompostérov do domácností PLAGAT
ZDIEĽAŤ