Asistované sčítanie obyvateľov 2021 – oznam

Oznamujeme občanom, že od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 sa bude na celom území SR realizovať asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené tým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Sčítať na môžete na kontaktnom mieste v obci, t.j. na Obecnom úrade Košúty alebo pomocou mobilného asistenta, ktorý príde k Vám domov a pomôže Vám so sčítaním. Kontaktné miesto na obecnom úrade môžete navštíviť v prevádzkovom čase od pondelka do piatka v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod, a v stredu aj v popoludňajších hodinách v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.. O mobilného asistenta môžete požiadať na telefónnych číslach obecného úradu: 031/7849163, 031/7849130, 0903525676, alebo prostredníctvom call centra na telefónnom čísle 02/20924919. Viac informácii obdržíte na miestnom obecnom úrade alebo na webovej stránke: www.scitanie.sk.

ZDIEĽAŤ