Distribúcia rúšok 27.03 a 28.03.2020

Oznamujeme občanom, že v priebehu piatka 27.03.2020 a soboty 28.03.2020 sa budú rozdávať ďalšie ochranné textilné rúška deťom a dospelým vekovej kategórii do 55 rokov do jednotlivých domácností. Rúška budú v obálke s označením súpisného čísla a počtu kusov. Rúška budú roznášať členovia Dobrovoľného hasičského zboru a budú ich dávať do poštových schránok.

 ******

Értesítjük a lakossokat, hogy pénteken 2020.03.27-én és szombaton 2020.03.28-án  fogják széthordani a védőmaszkokat gyermekeknek és felnőtteknek 55 éves korig az egyes háztartásokba. A védőmaszkok borítékokba vannak csomagolva. Minden borítékon rajta van a házszám és a darabszám. Az önkéntes tűzoltóság tagjai fogják széthordani, és az önök postaládáiba fogják tenni.

ZDIEĽAŤ