!!! Dôležitý oznam: nová oficiálna webová stránka obce Košúty: www.obeckosuty.sk !!!

Obec Košúty Vám oznamuje, že od 01.09.2022 používa obec nové oficiálne webové sídlo: www.obeckosuty.sk a novú e-mailovú adresu: obeckosuty@obeckosuty.sk

Všetky aktuality a oznamy sú zverejnené na novom webovom sídle: www.obeckosuty.sk 

ZDIEĽAŤ