Epidemiologická situácia od 15.11.2021 pre okres Galanta – bordová farba

V uplynulom kalendárnom týždni došlo k vzostupu chorobnosti na COVID-19 v okrese Galanta o 60%, takže od 15.11.2021 okres Galanta prechádza do 2. stupňa ohrozenia – bordovej farby. V priebehu posledných dvoch kalendárnych týždňov došlo k dvojnásobnému vzostupu chorobnosti v okrese. Väčšie ohniská výskytu ochorení sme zatiaľ nezaznamenali, ochorenie sa šíri najmä v školských a predškolských kolektívoch a medzi rodinnými príslušníkmi nakazených osôb, 25% zo všetkých ochorení tvorili osoby do 18 rokov veku, choré osoby vo veku nad 65 rokov tvorili iba 6,5% zo všetkých pozitívnych. Zo všetkých chorých osôb ochorelo 72% neočkovaných osôb.  Ku dnešnému dňu je v karanténe  31 tried ZŠ ( z toho 2 celé školy), 6 tried MŠ ( 2 celé MŠ) a 7 tried SŠ.  Prerušená prevádzka pre vysokú chorobnosť detí na iné diagnózy ako COVID -19  je v 4 MŠ. Zaočkovanosť 50 ročných a starších v okrese Galanta je aktuálne 68,2%.

Zmeny v opatreniach v bordovej farbe:

  • V interiéri je povinnosť nosiť respirátor, v exteriéri rúško len na vzdialenosť menšiu ako 2 m a na hromadných podujatiach
  • Hromadné podujatia – pre všetkých je povolená účasť max. 6 osôb, pre OTP max. 50 osôb + povinný zoznam účastníkov, pre očkovaných bez obmedzenia + povinný zoznam účastníkov
  • Oslavy, svadby, kary, večierky, diskotéky v zariadeniach spoločného stravovania ( napr. v reštaurácii) –  povolené len pre očkovaných  max. 20 osôb
  • Reštaurácie, bary, kaviarne – pre všetkých  a OTP len okienkový predaj, pre  OTP povolený  len exteriér bez obmedzení, pre očkovaných max. 4 osoby pri jednom stole v interiéri a exteriér bez obmedzení
  • Fitness centrá – pre všetkých a OTP nie sú povolené,, pre očkovaných max. 20 osôb alebo 1 zákazník na 15 m
  • Bohoslužby – pre všetkých 1 osoba na 15 m, pre OTP  max. 50 osôb
  • Ostatné predajne – 1 zákazník na 15 m
  • Ubytovanie  –  povolené len pre režim OTP alebo plne zaočkovaným a pre dlhodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania , maximálna kapacita izieb 2 dospelí alebo členovia jednej rodiny.

S pozdravom

MUDr. Iveta Šuleková

Regionálna hygienička

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

ZDIEĽAŤ