Epidemiologická situácia od 20.9.2021 pre okres Galanta – oranžová farba

Od 20.9.2021 bude okres Galanta zaradený do stupňa ostražitosť – oranžová farba. Všetci prevádzkovatelia si musia vybrať z troch možností, v akom režime bude fungovať prevádzka, a to:

 1. Účasť len pre plne očkované osoby
 2. Účasť len pre osoby OTP ( očkovaný, testovaný, prekonal COVID -19)
 3. Účasť pre všetky osoby bez ohľadu na stav očkovania resp. testovania

Dochádza k nasledovným zmenám:

 1. Hromadné podujatia –      účasť len  pre očkovaných – počet účastníkov bez obmedzenia
 • Účasť len OTP –  v interiéri maximálne 500 osôb (25% kapacity) a v exteriéri max. 1000 osôb (50% kapacity)
 • Účasť všetci – v interiéri sedenie max. 100 osôb (25% kapacity) a státie max. 50 osôb, v exteriéri sedenie max. 200 osôb  (50% kapacity) a státie max. 100 osôb
 1. Svadby, oslavy, kary, večierky v reštauráciách : nie je povolená účasť pre osoby neočkované, testované alebo po prekonaní COVID -19
 • Účasť len pre očkovaných – v interiéri max. 100 osôb, v exteriéri max. 200 osôb
 • Účasť pre OTP – v interiéri max. 50 osôb, v exteriéri max. 100 osôb
 1. Reštaurácie, kaviarne, bary : – účasť len pre očkovaných – interiér max. 4 osoby pri 1 stole, exteriér bez obmedzení
 • Účasť len pre OTP – interiér max. 4 osoby pri jednom stole, exteriér bez obmedzenia
 • Účasť všetci – interiér nepovolený, exteriér max. 10 osôb (terasy)
 1. Bohoslužby, sobášne obrady, pohrebné obrady, krsty – obmedzenia ako pri hromadných podujatiach
 2. Fitness centrá            –      účasť len očkovaných – bez limitu
 • Účasť len OTP – max. 20 zákazníkov alebo 1 osoba na 15 m2
 • účasť všetci –  mx. 10 osôb + povinný zoznam zákazníkov
 1. Obchodné prevádzky –  obmedzený počet zákazníkov na 1 osoba na 15 m2  z predajnej plochy ( neplatí pre deti do 12 r. v sprievode dospelej osoby)

Pracovníci RÚVZ Galanta v spolupráci s pracovníkmi policajného zboru budú priebežne kontrolovať dodržiavanie opatrení v prevádzkach.

MUDr. Iveta Šuleková

Regionálna hygienička

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

Hodská 2352/62, Galanta, 924 81

Tel.: 031/78 33 321

ZDIEĽAŤ