Epidemiologická situácia od 22.11.2021 pre okres Galanta – bordová farba

V uplynulom kalendárnom týždni došlo k vzostupu chorobnosti na COVID-19 v okrese Galanta o 50%, takže od 22.11.2021 okres Galanta ostáva v 2. stupni ohrozenia – bordová farba. V priebehu posledných troch kalendárnych týždňov stúpla chorobnosť v okrese na trojnásobok. V bordovej farbe sme len vďaka očkovaciemu žolíku – zaočkovanosti 50 ročných a starších nad 65%, ktorá je t.č. 68,4%. Väčšie ohniská výskytu ochorení sme nezaznamenali, ochorenie sa šíri najmä v školských a predškolských kolektívoch a medzi rodinnými príslušníkmi nakazených osôb, 25% zo všetkých ochorení tvorili osoby do 18 rokov veku, choré osoby vo veku nad 65 rokov tvorili iba 6,5 % zo všetkých pozitívnych. Zo všetkých chorých osôb ochorelo 75% neočkovaných osôb.  K dnešnému dňu je v karanténe z dôvodu ochorenia na COVID -19 : 28 tried ZŠ, jedna trieda MŠ a dve triedy SŠ.  Prerušená prevádzka pre vysokú chorobnosť detí na iné diagnózy ako COVID -19  je v troch MŠ.

MUDr. Iveta Šuleková

Regionálna hygienička

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

Hodská 2352/62, Galanta, 924 81

Tel.: 031/78 33 321

ZDIEĽAŤ