Faktúry 2013

7436837970 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie za mesiac jún 2013 2079,50 €
7317717783 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 – 30.06.2013 2343,- €
2013062 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Odvoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2013 1768,32 €
130052 KEREKTÓ T.K.O. s.r.o., Čierna Voda Uloženie komunálneho smesového odpadu za mesiac máj 2013 1773,30 €
7447089844 ZSE Energia a.s., Bratislava Dodanie elektrickej energie za mesiac máj 2013 2079,50 €
7257783373 SPP a. s., Bratislava Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2013 – 31.05.2013 2343,- €
2013048 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Manipulácia a odvoz smetných nádob a vriec za mesiac apríl 2013 1768,32 €
130040 KEREKTÓ T.K.O. s.r.o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac apríl 2013 2214,10 €
130007 Vansson s.r.o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu 9.952,38 €
130006 Vansson s.r.o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu 1.570,62 €
130005 Vansson s.r.o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu 20.523,59 €
130004 Vansson s.r.o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu 4.628,66 €
130003 Vansson s.r.o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu 21.932,57 €
130002 Vansson s.r.o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu 11.644,07 €
130001 Vansson s.r.o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu 20.955,73 €
2013034 BETONMIX s. r. o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia hlavného námestia 6.449,20 €
2013024 BETONMIX s. r. o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia hlavného námestia 15.299,23 €
2013014 BETONMIX s. r. o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia hlavného námestia 28.013,88 €
2013009 BETONMIX s. r. o., Horné Saliby Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia hlavného námestia 39.353,89 €
7446922322 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodanie elektrickej energie za mesiac marec 2013 2079,50 €
7292700791 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za mesiac 01.03.2013 – 31.03.2013 2343,- €
2013013 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Manipulácia a odvoz smetných nádob a vriec za mesiac február 2013 1768,32 €
2013005 Strýček s. r. o., Košúty č. 284 Úprava ciest v zimných mesiacoch – odhŕňanie snehu 2110,80 €
7446811016 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodanie elektrickej energie za mesiac február 2013 2079,50 €
7307644780 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 19.01.2013 – 28.02.2013 2343,- €
2013003 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz smetných nádob (110 a 1100 l) a vriec za mesiac január 2013 1768,32 €
130014 KEREKTÓ T.K.O s.r.o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac január 2013 1169,11 €
7267650633 SPP, a. s., Bratislava Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.12.2012 – 18.01.2013 2923,- €
7010426110 ZSE Energia, a. s., Bratislava Elektrická energia – nedoplatok 3940,07 €
2012058 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Manipulácia a odvoz smetných nádob (110 a 1100 l) a vriec 1768,32 €
2012033 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz smetných nádob (110 a 1100 l) a vriec za mesiac október 2012 1768,32 €
473/01/2012 TELESYS Slovakia spol. s r. o., Bratislava Faktúra za rošt, smaltový pekáč a plynový sporák 2442,- €
7446551660 ZSE Energia, a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie za mesiac november 2012 1888,- €
7302596058 SPP, a. s., Bratislava Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012 2923,- €
2012011 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Faktúra za manipuláciu a odvoz odpadu za mesiac september 2012 1768,32 €
71-2012 ZEDOKA, s. r. o., Matúškovo Faktúra za opravu verejného osvetlenia a autobusovej zastávky 1182,78 €
23/2012 Starch – Ing. arch. Ildikó Szőcsová, Matúškovo Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie objektu základnej školy Košúty" 1200,- €
7446443122 ZSE Energia a. s., Bratislava Faktúra za dodanie elektrickej energie za mesiac október 2012 1880,- €
120015 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Faktúra za uloženie smesového komunálneho odpadu 1471,24 €
12/0220 Technické služby Ernest Molnár, Veľké Úľany Faktúra za odvoz smetných nádob (110 a 1100 l) a vriec 1430,40 €
252/01/2012 TELESYS Slovakia spol. s r. o., Bratislava Faktúra za pracovný stôl 1260,- €