Faktúry 2014

140038 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac jún 2014 2424,98 €
7448353106 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie – august 2014 2143,59 €
7298072706 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 01.07.2014 – 31.07.2014 2475,- €
01/08/2014 Jozef Nagy – NJ STAVEX, Trstice Rekonštrukcia detského ihriska v obci Košúty 23860,73 €
02/07/2014 Jozef Nagy – NJ STAVEX, Trstice Vybudovanie viacúčelovej spevnenej plochy za kultúrnym domom – Košúty 10913,34 €
45/2014 Verejnoprospešné služby, p. o., Veľké Úľany Odvoz odpadu – mesiac jún 2014 1768,32 €
7437810659 ZSE Energia, a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie – júl 2014 2143,59 €
140033 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac máj 2014 1923,98 €
35/2014 Verejnoprospešné služby, p. o., Veľké Úľany Odvoz odpadu – máj 2014 1768,32 €
7308005639 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2014 – 30.06.2014 2475,- €
7448191787 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie – jún 2014 2208,82 €
140028 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac apríl 2014 2023,02 €
24/2014 Verejnoprospešné služby, p. o., Veľké Úľany Odvoz odpadu – apríl 2014 1768,32 €
7298008934 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 01.05.2014 – 31.05.2014 2475,- €
7437657768 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie – máj 2014 2208,82 €
140022 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac marec 2014 2171,77 €
15/2014 Verejnoprospešné služby, p. o., Veľké Úľany Odvoz odpadu – marec 2014 1768,32 €
7448020808 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie – apríl 2014 2208,82 €
7288003121 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04.2014 – 30.04.2014 2475,- €
6/2014 Verejnoprospešné služby, p. o., Veľké Úľany Odvoz odpadu – február 2014 1768,32 €
7307939724 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 01.03.2014 – 31.03.2014 2475,- €
140017 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu – február 2014 1140,63 €
7447929832 ZSE Energia, a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie – marec 2014 2208,82 €
2014002 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz smetných nádob – január 2014 1768,32 €
7447836934 ZSE Energia, a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie – február 2014 2208,82 €
140011 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Zber smesového komunálneho odpadu – január 2014 1156,17 €
7302930317 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 19.01.2014 – 28.02.2014 2475,- €
7437363847 ZSE Energia, a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie – január 2014 2208,82 €
2013157 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz smetných nádob – december 2013 1768,32 €
140005 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie zmesového komunálneho odpadu – december 2013 1721,26 €
718062943 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodanie elektrickej energie december 2013 1544,76 €
FV20130355 EKOM PLUS s. r. o., Dunajská Streda Oprava výtlkov na MK 2885,76 €
7297895102 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 01.12.2013 – 18.01.2013 2343,- €
2013150 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz komunálneho odpadu za mesiac november 2013 1768,32 €
130110 KEREKTÓ T. K. O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu za november 2013 1621,83 €
130103 KEREKTÓ T. K. O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac október 2013 2231,96 €
2013141 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz odpadu za mesiac október 2013 1768,32 €
7307849652 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 01.11.2013 – 30.11.2013 2343,- €
7437190735 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie za november 2013 2079,50 €
2013126 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz odpadu za mesiac september 2013 1768,32 €
7297852689 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu – obdobie 01.10.2013 – 31.10.2013 2343,- €
130097 KEREKTO T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie komunálneho odpadu za mesiac september 2013 2525,56 €
7437123002 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie za október 2013 2079,50 €
2013113 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz komunálneho odpadu za mesiac august 2013 1768,32 €
130087 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie komunálneho odpadu za august 2013 2350,03 €
7307806202 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu – 01.09.2013 – 30.09.2013 2343,- €
7437045177 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie – september 2013 2079,50 €
7436991315 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie za august 2013 2079,50 €
2013099 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz komunálneho odpadu za júl 2013 1768,32 €
7302795880 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu za obdobie 01.08.2013 – 31.08.2013 2343,- €
130075 KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac júl 2013 2090,99 €
7436920510 ZSE Energia a. s., Bratislava Dodávka elektrickej energie za júl 2013 2079,50 €
2013078 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany Odvoz komunálneho odpadu za mesiac jún 2013 1768,32 €
7262824619 SPP a. s., Bratislava Dodávka zemného plynu – obdobie 01.07.2013 – 31.07.2013 2343,- €
201302273 MAXNETWORK s. r. o., Veľké Úľany Kamerový systém 3630,12 €