Faktúry 2017

170100055 PYROKOMPLET s.r.o., Diakovce Výstroj pre dobrovoľných hasičov 1052,54 € SKMBT_22317080910230
2017 60269VFA Technické služby mesta Galanta, Galanta Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce za jún 2017 1740,00 € SKMBT_22317080910240
1716151 Odpadová s.r.o., Bratislava Služby odpadového hospodárstva 2029,27 € SKMBT_22317080910241
7218978425 SPP, a.s. , Bratislava Dodávka zemného plynu 2506,00 € SKMBT_22317080910242
20172816 AUSTRIA BETON WERK s.r.o., Kráľová pri Senci Dodávka materiálu – schody kultúrny dom 1532,28 € SKMBT_22317080910243
2017003 Miloš Audi, Košúty Stavebné práce – kultúrny dom 1360,00 € SKMBT_22317080910244
1716186 Odpadová s.r.o., Bratislava Služby odpadového hospodárstva 1900,81 € SKMBT_22317080910250
2017 60329VFA Technické služby mesta Galanta, Galanta Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce za júl 2017 1740,00 € SKMBT_22317080910251
FV17095 CONFIDENCE PARTNER s.r.o. Vypracovanie ŽoNFP 1 200,00€ SKMBT_22317091308100
6300144240 SPP, a.s., Bratislava Dodávka zemného plynu 2506,00€ SKMBT_22317091308110
1716217 Odpadová, s.r.o., Bratislava Služby odpadového hospodárstva 2659,05€ SKMBT_22317091308111
2017 60391VFA Technické služby mesta Galanta, Galanta Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce za august 2017 1740,00€ SKMBT_22317091308112
0455010 Mihalkó Mihályné Csemadok – kroje 1153,69€ SKMBT_22317110210430
7318740681 SPP, a.s., Bratislava Dodávka zemného plynu 2506,00€ SKMBT_22317110210480
2017/10 Pavol Tóth – EKOSPOL Orezanie stromov v obci 1530,00€ SKMBT_22317110210500
007 Marek Voltemar, Pezinok Úprava povrchov – asfaltovanie 1300,00€ SKMBT_22317110210520
2017004 Miloš Audi, Košúty Kultúrny dom – oprava schodiska, malovanie fasády 1490,00€ SKMBT_22317110210530
20175251 LASER media, s.r.o., Bratislava Výmena LED svietidiel 2270,38€ SKMBT_22317110211420
1700054 AL-BAU, s.r.o., Trstice Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZŠ 5424,60€ SKMBT_22317110211430
1700053 AL-BAU, s.r.o., Trstice ZŠ – kanalizácia 5985,55€ SKMBT_22317110211431
2017 60460VFA Technické služby mesta Galanta, Galanta Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce za september 2017 1740,00€ SKMBT_22317110211440
1716251 Odpadová, s.r.o., Bratislava Služby odpadového hospodárstva 1841,35€ SKMBT_22317110211441

 

 

Prílohy