INFORMÁCIA – POSTREK PROTI KOMÁROM

Obec Košúty oznamuje váženým obyvateľom obce, že prednosta Okresného úradu Galanta vyhlasuje mimoriadnu situáciu na celom území okresu Galanta z dôvodu kalamitného výskytu komárov.

Z tohto dôvodu je na území našej obce plánovaný chemický postrek proti premnoženým komárom dňa 17.06.2019   (v pondelok) v čase od 21:00 hod. do 24:00 hod.

Použitý bude povolený prípravok ROTRYN 50 a overený  postup na ničenie komárov formou termomechanického aerosólu. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii a rýchle sa rozkladá na neškodné látky. Neohrozuje prakticky preto ryby, plazy a obojživelníky, šetrný je aj k necielenému hmyzu. Je neškodný pre domáce zvieratá, avšak žiadame obyvateľov obce, aby pred začatím postreku zatvorili okná a dvere na svojich obydliach.

Postrek môže byť nebezpečný pre včely. Žiadame včelárov, aby vykonali všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k zbytočnému úhynu včiel.

V prípade nepriaznivého počasia bude postrek vykonaný v náhradnom termíne, o čom Vás budeme včas informovať spôsobom obvyklým.

ZDIEĽAŤ