Kostoly

V rokoch 1849 – 1851 bol na námestí obce, za podpory biskupa Michala Feketeho, postavený neorománsky rímsko – katolícky kostol sv. Floriána. Je to jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutý jedným polom českej placky. Polkruhový víťazný oblúk tvorí priechod do lode, ktorá má rovný strop s iluzívnou nástennou malbou. Zachoval sa obraz sv. Floriána, aj klasicistická krstitelnica nad ktorou je socha Piety a to všetko z obdobia okolo roku 1800. V kostole sa nachádzajú daľšie sochy, ktoré sú novšie – socha Ježišovho srdca, Panny Márie kráľovnej, sv. Alojza a na chóre je plastika sv. Terézie a sv. Imricha. Obrazy sv. Pavla, sv. Kataríny a sv. Dominika sú z polovice 19.stroročia. 14 obrazov zastavení Krížovej cesty pochádza zo začiatku 20. storočia a sú vo vyrezávaných drevených rámoch.

Kostol bol dvakrát rekonštruovaný. Posledná oprava fasády a veže bola v roku 2001.