Likvidácia vianočných stromčekov

Oznamujeme váženým občanom, že v areály Petrovho Gruntu je možné odovzdať už odzdobené vianočné stromčeky. Stromčeky treba očistiť od drôtov a nesmú obsahovať kovové predmety.

************************************************************************

Tisztelt polgárok, értesítjük Önöket, hogy a letisztított karácsonyfákat át lehet adni a Petrov Gruntban. A fákat meg kell tisztítani a huzaloktól, és nem tartalmazhatnak fémtárgyakat.

ZDIEĽAŤ