Z M L U V A č. 119668 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Typ: Zmluva
Rezort: Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ: Obec Košúty
Košúty 20, 925 09 Košúty, okres Galanta
IČO: 00306045
Dodávateľ: Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO: 30796491
Názov zmluvy: Z M L U V A č. 119668 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Číslo zmluvy: 119668 08U03
Dátum uzavretia: 14.11.2016
Dátum účinnosti: 15.11.2016
z-m-l-u-v-a-c-119668-08u03-o-poskytnuti-podpory-z-environmentalneho-fondu-formou-dotacie-text

ZDIEĽAŤ