Obnovené verejné bohoslužby

Oznamujeme veriacim, že od stredy 6. mája budú obnovené verejné bohoslužby, ktoré však budú podliehať viacerým obmedzeniam.

V každej druhej lavici budú označené miesta na sedenie dva metre od seba. Osoby bývajúce v jednej domácnosti môžu sedieť spolu v jednej lavici. Po zaplnení oznacených miest veriaci nebudú púštaní do kostola.

– Počas bohosližieb ľudia musia mať na tvári rúško.
– Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrate pokoja.
– Povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola.
– Sväté príjmanie bude podávané do rúk.
– V kostole bude zabezbečené priebežné vetranie.

Bohoslužby v našej farnosti budú nasledovne:

7. mája (štvrtok) o 18:00 maďarsko – slovenská. Pred omšou o 17:45 budú Loretánske litánie v maďarskom jazyku.

10. mája (nedeľa) o 9:15 slovensko – maďarská. Pred omšou o 9:00 budú Loretánske litánie v slovenskom jazyku.

ZDIEĽAŤ