Odpočet vodomerov v obci Košúty – od 02.09.2022 – 10.09.2022 – Vízórák leolvasása

Oznamujeme občanom, že pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti budú od 02.09.2022 do 10.09.2022 v obci Košúty odpisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty. Občania môžu vyvesiť odčítaný stav vodomera na bránu.

*********

Értesítjük a lakosságot, hogy a Nyugatszlovákiai vízszolgáltató vállalat munkatársai 2022.09.02–ától 2022.09.10-éig fogják leolvasni a vízórákat községünkben. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék elérhetővé a vízórákat. A lakosok kifüggeszthetik a vízóra állását a kapura.

ZDIEĽAŤ