Odpočet vodomerov v obci Košúty – od 02.11.2019 do 15.11.2019 – Vízórák leolvasása

Oznamujeme občanom, že pracovník  Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti bude od  02.11.2019 do 15.11.2019 v obci Košúty odpisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty.

Értesítjük a lakosságot, hogy a Nyugatszlovákiai vízszolgáltatóvállalat munkatársa 2019. november 02-tól – 2019. november 15-ig fogja leolvasni a vízórákat községünkben. Kérjük a a lakosokat hogy tegyék elérhetővé a vízórákat.

ZDIEĽAŤ