Odpočet vodomerov v obci Košúty – od 02.05.2019

Oznamujeme občanom, že pracovník Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti bude od štvrtka 02.05.2019 v obci Košúty odpisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty.

ZDIEĽAŤ