Okresné riaditeľstvá HaZZ vyhlasujú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvá HaZZ v Galante vyhlasujú čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 10.05.2018 o 10:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa ZAKAZUJE:

a/ vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,

b/ zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

c/ vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom ZAKAZUJE najmä:

a/ fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b/ vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c/ zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

d/ vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ZDIEĽAŤ