Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia 2017 / 2018

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia 2017_2018