Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – HROMADNÉ PODUJATIA a PREVÁDZKY, zverejnené 30.9.2020 15:50 h, účinné od 1.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – HROMADNÉ PODUJATIA a PREVÁDZKY,

zverejnené 30.9.2020 15:50 h, účinné od 1.10.2020

30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP

Prílohy

ZDIEĽAŤ