!!! Oznam!!! – !!! Értesítés!!!

!!! Oznam!!!

Starostka obce oznamuje občanom, že vzhľadom na usmernenie po zasadnutí krízového štábu TTSK o opatreniach pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu zo dňa 10.03.2020,

BUDE OBECNÝ ÚRAD

od 11.03.2020 (streda) do 13.03.2020 (piatok)

ZAVRETÝ

Zároveň prosíme občanov, aby svoje záležitosti riešili najmä elektronicky alebo telefonicky.

0903 525 676, 031/ 784 91 30 alebo e-mailom na adrese: ou.kosuty@stonline.sk

V prípade určenia ďalších opatrení Vás budeme informovať.

V Košútoch, dňa 10.03.2020

      * * * * * * * * * * *

!!! Értesítés!!!

Község polgármester asszonya utasítása alapján tájékoztatja a Kosút község lakosait, hogy a koronavírus megelőzése miatt

A községi hivatal

2020.03.11 (szerda) – 2020.03.13 (péntek)

ZÁRVA LESZ

Egyúttal mindenkit arra kérünk, hogy lehetőség szerint

elektronikusan, vagy telefonon intézzék ügyeiket.

0903 525 676, 031/ 784 91 30 vagy e-mailen: ou.kosuty@stonline.sk

 További intézkedések meghozataláról tájékoztatni fogjuk Önöket.

2020.03.10  Kosút

ZDIEĽAŤ