Oznam o vstupe na pozemok

Oznam o vstupe na pozemok – Západoslovenská distribučná a. s.

Západoslovenská distribučná a .s., Bratislava oznamuje vlastníkom/nájomcom/užívateľom vstup na pozemky z dôvodu plánovej rekonštrukcie existujúcich distribučných energetických zariadení…

Bližšie info a mapa v prílohe.

Mapa
Mapa

Prílohy

ZDIEĽAŤ