Oznam ohľadne testovania – Értesítés a tesztelésről

Vážení občania,

okres Galanta je podľa COVID automatu od 12.04.2021 v červenej farbe. Výsledky z testovania, ktoré sa uskutočnilo 24.04.2021 sú platné 14 dní a sú postačujúce na preukázanie do zamestnania a na cestu do / zo zamestnania podľa COVID automatu.

Občania, ktorí potrebujú skorší AG test ako 14 dní, môžu využiť okolité súkromné mobilné odberové miesta.

Ďalšie testovanie sa pre obyvateľov obce Košúty uskutoční v miestnom kultúrnom dome dňa 08.05.2021.

Za porozumenie ďakujeme.

*******************************************************************

Tisztelt polgárok,

A galántai járás a COVID automat szerint 2021.04.12-től piros színben van. A 2021. április 24-én lezajlott tesztek eredményei 14 napig érvényesek, és elegendőek a munka igazolásához, valamint a munkába és hazafelé vezető úton a COVID automat alapján.

Azok a polgárok, akiknek 14 napnál korábbi AG-tesztre van szükségük, igénybe vehetik a környező privát mobiltesztelő pontokat.

A legközelebbi tesztelés a Kosúti kultúrházban lesz 2021. május 08-án.

Megértésüket köszönjük.

*******************************************************************

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 215 zo dňa 26.4.2021 sa s účinnosťou od 29.4. 2021 vo všetkých okresoch okrem okresov zaradených podľa COVID automatu do IV. stupňa varovania (čierne okresy) nevyžaduje od zákonných zástupcov dieťaťa ani od detí navštevujúcich MŠ, ZŠ, strednú školu alebo VŠ preukazovanie sa negatívnym testom. Naďalej ostáva v platnosti, že negatívny test nie starší ako 7 dní je vyžadovaný pri vstupe do prevádzky alebo predajne ( okrem potravín, drogérií, lekárne, ambulancie), účasti na hromadnom podujatí, cestu na zberný dvor, cestu na orgán verejnej moci, na vykonanie pracovného pohovoru, vstup na plaváreň, do múzea, galérie knižnice, ZOO, návštevu kurzov autoškoly. Naďalej platí zákaz cesty na rekreáciu v zahraničí. Negatívnym testom sa nemusia preukazovať osoby očkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID za posledných 180 dní. Situácia v okrese Galanta sa naďalej zlepšuje, ak sa aj tento kalendárny týždeň potvrdí pozitívny trend znižovania chorobnosti, od 10.5.2021 bude okres Galanta zaradený medzi ružové okresy.

MUDr. Iveta Šuleková – Regionálna hygienička

 

 

 

 

 

 

 

ZDIEĽAŤ