Oznam ZsVS a.s. – zmena spôsobu napojenia na verejnú kanalizáciu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., oznamuje vlastníkom rodinných domov a iných stavieb, ku ktorým v rámci stavby verejnej kanalizácie boli realizované odbočky kanalizačných prípojok až ku hranici pozemku, že od 1.9.2015 sa zmení spôsob napojenia stavieb na verejnú kanalizáciu. Zmena nastáva z dôvodu zániku záruky na stavbu verejnej kanalizácie.

Bližšie info v prílohe.