Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Košúty, zastúpená starostkou obce Mgr. Zdenkou Mačicovou, oznamuje, že obec v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok 2018 úroveň vytriedenia komunálneho odpadu vo výške 2,02%.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu
ZDIEĽAŤ