Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania

ZDIEĽAŤ