Oznámenie: očkovanie psov – Értesítés: kutyaoltás

Vážení občania,

Regionálna komora veterinárnych lekárov v Galante Vám oznamuje, že dňa 17.06.2021 vo štvrtok v čase od 14:30 do 16:00 hod. vykoná vakcináciu psov proti besnote v priestoroch pred obecným úradom. Vakcinujú sa zvieratá staršie ako 3 mesiace. Cena vakcinácie jedného zvieraťa je 5,- €. Podľa platného zákona musí byť každý pes označený čipom. Poplatok za čip je 15,- €

************************************************************************

Tisztelt lakosok,

A galántai állatorvosok regionális szövetsége értesíti a lakosságot, hogy 2021.június.17-én (csütörtök) délután 14:30 órától 16:00 óráig veszettség ellen fogja oltani a kutyákat a helyi községi hivatal előtt. Oltani a 3 hónapnál idősebb kutyákat kell. Egy védőoltás ára 5 €. Az érvényes törvény alapján minden kutyát csippel kell ellátni. A csipp ára 15,- €.

ZDIEĽAŤ