Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadenia ústneho rokovania

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania a nariadenia ústneho rokovania

ZDIEĽAŤ