ÚRADNÁ TABUĽA

Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. – odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné

Zber elektronického odpadu 29.01.2019 (v utorok ) od 08:00 hod.

Vážení občania, Obecný úrad Košúty v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v UTOROK 29.01.2019 o 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné

Daň z nehnuteľností 2019

Obec Košúty ako správca dane oznamuje daňovníkom, že daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 sa podáva v termíne  do 31. januára 2019. Daňové priznanie podáva iba daňovník, u ktorého nastali v priebehu roku 2018 zmeny (nehnuteľnosť kúpil, zdedil, skolaudoval, a pod.).    

Výberové konanie na obsadenie funkcie – riaditeľ / riaditeľka Materskej školy Košúty

Výberové konanie na obsadenie funkcie – riaditeľ / riaditeľka Materskej školy – Óvoda, č. 202, Košúty s nástupom od 01. januára 2019 Podmienky – viď v prílohe: Výberové konanie – riaditeľriatedieľka Materskej školy Prílohy Výberové konanie – riaditeľriatedieľka Materskej školy (583 kB) 29.10.2018

KALENDÁR PODUJATÍ