ÚRADNÁ TABUĽA

Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období

Prílohy DHZ – Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období (4 MB) 26.03.2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva – vykonanie deratizácie 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva na realizáciu deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v termíne od 08.04.2019 do 17.05.2019 Prílohy Regionálny úrad verejného zdravotníctva – vykonanie deratizácie 2019 (730 kB) 26.03.2019

Voľby prezidenta SR 2019 – 1. kolo: 16. marec 2019, 2. kolo: 30. marec 2019

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019 od 07:00 – 22:00 hod. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – 25. máj 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča – Dátum a čas konania volieb: Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. <br/ Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén Tájékoztatás a választópolgárok részére – A választások időpontja: Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019. május 25-én,

KALENDÁR PODUJATÍ