Pamiatky

Kaplnka sv. Jána evanjelistu patrí v širšom regióne k ojedinelým typom sakrálnej architektúry. V cintoríne sa nachádza aj mauzóleum rodiny Kissovcov. V parku stojí neogotické mauzóleum rodiny Feketeovej.

Ďalšie pamätihodnosti: Kaštieľ Ábrahámfyovcov, kúria Feketeovcov, kúria Ábrahámffyovcov, budova fary, trojičný stĺp, dva prícestné kríže, pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny, pamätník revolučných udalostí, pamätník Štefana Majora, socha sv. Štefana kráľa, ústredný kríž v cintoríne. Pamätné tabule : pamätná tabula na počesť oslobodenia obce, pamätná tabula akademického sochára Vojtecha Baďuru , tabuľa venovaná 1. písomnej zmienke o obci a v roku 2007 odhalené dve tabule : 1 z príležitosti 50. výročia založenia Csemadoku v obci a druhá na počesť významným osobnostiam – spisovateľovi Vladimírovi Ferkovi a publicistovi Jergušovi Ferkovi, ktorí snívajú svoj večný sen na košútskom cintoríne. V katastri obce sa vytvorili nové stavebné obvody.

DCIM102GOPRO