Plánované prerušenie distribúcie elektriny – 03.05.2018 od 08:00 hod. do 15:10 hod.

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamuje. že dňa 03.05.2018 v čase od 08:00 do 15:10 hod. na uvedených číslach domov (viď v prílohe) bude plánované prerušenie distribúcie elektrinyOdstávka 03.05.2018

Prílohy

ZDIEĽAŤ