Plánované prerušenie distribúcie elektriny – 07.08.2019 od 08:00 hod. do 15:10 hod.

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamuje. že dňa 07.08.2019 v čase od 08:00 do 15:10 hod. na uvedených číslach domov (viď v prílohe) – Galantská č. 26/D1, 26 D/2 bude plánované prerušenie distribúcie elektriny.

 

Prerušenie distribúcie elektriny

Prílohy

ZDIEĽAŤ