Plánované prerušenie distribúcie elektriny – 26.07.2022 od 08:30 do 14:10 hod.

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamuje. že dňa 26.07.2022 v čase od 08:30 do 14:10 hod. na uvedených číslach domov (viď v prílohe) bude plánované prerušenie distribúcie elektriny.

SKM_C300i22072009210
SKM_C300i22072009220

Prílohy

ZDIEĽAŤ