Platobné výmery – rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti na rok 2020

Obec Košúty Vám oznamuje, že platobné výmery – rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti na rok 2020 si môžete prevziať v MIESTNOM KULTÚRNOM DOME pondelok, utorok, štvrtok, piatok  od 09:00 hod. do 12:00 hod. a v stredu od 13:00 hod. do 17:30 hod.

Žiadame občanov, aby naďalej dodržiavali predpisy Úradu verejného zdravotníctva SR.

********************************************

Értesítjük önöket, hogy a 2020 — as ingatlanadóról szóló határozatokat átvehetik a helyi kultúrházban naponta 09:00 – 12:00 óráig, és szerdán 13:00 – 17:30-ig.

Kérjük a lakosságot, hogy továbbra is tartsák be a Szlovák köztársaság Közegészégügyi hivatalának előírásait.

ZDIEĽAŤ