Poslanci

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Košúty – volebné obdobie 2014 – 2018:

  • Maroš Šiška
  • Ing. Csaba Szolga Phd.
  • Hana Huszárová
  • Jozef Fekula
  • Ing. Denis Oravec
  • Bohuš Csiba
  • Mgr. Csilla Tánczosová
  • Katarína Macalová
  • Ing. Bc. Jana Strýčková