Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti – Útmutató pozitív teszteredményű személyeknek és a velük közös háztartásban élőknek:

ZDIEĽAŤ