Preberanie dreva, vianočných stromčekov na ďalšie spracovanie od občanov obce – areál firmy Strýček s.r.o.

S platnosťou od 17.01.2022 p. Strýček (areál firmy Strýček s.r.o.) upravuje podmienky preberania dreva od občanov na účely ďalšieho spracovania nasledovne:

  1. Drevo sa bude preberať v dňoch utorok a štvrtok v čase od 10.00 do 15.00 hodiny
  2. Na skládku patria – haluze a kmene stromov, rezivové drevo, vianočné stromčeky.
  3. Na skládku nepatrí drevo obsahujúce stavebné hmoty, kovové kovania, plastové prvky, sklo, ďalej tiež materiál, ktorý patrí na hnoj alebo kompost – t.j. lístie, tráva, šachor, burina zo záhrady a iný zelený záhradný odpad.
  4. Občan, ktorý hodlá doniesť drevo na skládku, pred príchodom do areálu firmy Strýček s.r.o. alebo po príchode do areálu firmy sa ohlási na telefón 0905 605 229, kde následne bude informovaný o mieste vykládky s tým, že poverená osoba firmy Strýček s.r.o. bude osobne prítomná pri vykladaní dovezeného dreva s cieľom zamedziť vykladaniu iného než drevného materiálu /žiaľ v predchádzajúcom období v dovezenom drevnom materiáli boli primiešané kovy, stavebný odpad a rôzny iný odpadový materiál, ktorý spôsobuje vážne poškodenia technologických zariadení spracujúcich drevný materiál…./

 

 

ZDIEĽAŤ