Prerušenie distribúcie elektriny – 13.10.2020

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 13.10.2020 v čase od 08:00 hod. do 11:05 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné odberné miesta:

Hlavná č. 371, Galantská č. 27, Galantská č. 20 – Obecný úrad

GALANTSKÁ č.11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 369

HLAVNÁ č.222/11, 361/VE, 363, 365, 367, 370, 371, 372, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387/BL, 388, 390, 392, 395, 526,

KOŠÚTY č. 163/4

*******************************************************************

Dňa 13.10.2020 v čase od 12:00 hod. do 14:05 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné odberné miesta:

FIKT ZSE 1(ODB. z KOLÓNIE) č.49, 50, 51, 51/VE, 68/82, 75/5, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 175/VE, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187/OP, 188, 370/265, 516, 517, 517/OP, 517/VE, 535, 537

GALANTSKÁ č.32

HLAVNÁ č.47, 47/VE, 47/ZA, 189

NOVÁ č. 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 245/VE, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 259/VE, 260, 261, 262, 263, 263/ve, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 369/93

 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 13.10.2020 od 08 hod. obecný úrad
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 13.10.2020 od 08 hod.
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 13.10.2020 od 12 hod.

ZDIEĽAŤ