Prerušenie distribúcie elektriny – 14.10.2020

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 14.10.2020 v čase od 08:00 hod. do 13:05 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné odberné miesta:

Košúty č. 283/PRI, KOŠÚTY

FIKT ZSE 1(ODB. z KOLÓNIE) č.370/204, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 519, 519/VE, 520, 523, 523/OP, 523/VE, 525, 525/VE

HLAVNÁ č. 216, 218, 218/OP, 219, 220, 221, 223, 225, 226, 227, 300, 301, 302, 370/162, 370/169, 372/10, 374/3, 493

KOLÓNIA č. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 138/VE, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 147/ZA, 148, 149, 150, 151, 152, 152/VE, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 522

NOVÁ č. 228, 273/BL, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 370/206, 374/22, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 532

ZÁHRADNÍCKA č. 109/16, 303/BL, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/VE, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 323/VE, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 336/ZA, 543, 549

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 14.10.2020 od 08 hod. - 13.05
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 14.10.2020 od 08 hod.

ZDIEĽAŤ